Hij had het punt niet gezien Il n'avait pas vu le point

    info uit de programmabrochures
    “Blijspel”