de tentoonstelling over cine zoo­logie

  • Een reis door de geschiedenis van dieren & film
  • Met uniek archiefmateriaal over de vroegere bioscoop
  • Deze expositie liep tijdens de zomer en het najaar van 2018

In de Eerste Wereldoorlog kwam de Antwerpse dierentuin in grote moeilijkheden. Dieren stierven door voedseltekort en bombardementen. Er kwamen steeds minder bezoekers. Het faillissement dreigde. In 1915, volle oorlogstijd, nam de directie een drastische beslissing. De feestzaal werd omgetoverd tot een bioscoop, met live-orkest.

Het werd een weergaloos succes. Dankzij de nieuwe inkomsten kon de Zoo de oorlogsjaren overleven. Ook na de oorlog floreerde de bioscoop. In 1929 werd succesvol de omslag naar de geluidsfilm gemaakt. Midden jaren dertig ging het de bioscoop steeds minder voor de wind. De concurrentie in de buurt was flink toegenomen. In 1936 hield de directie het voor bekeken.