Zijne verloofde Sa fiançée

    info uit de programmabrochures
    “Tooneelspel in 3 deelen, 1e en 2e deelen”