Albrecht als spook Albert fantôme

    info uit de programmabrochures
    “Klucht”