Zoeken naar “Bout-de-Zan als onderzoeker”

Eén resultaat gevonden

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


willen Barigol en zijne wapenlieden optreden; de edelen, vrienden van Sandrino, slaan de hand aan het gevest van hunnen degen, de oproer broeit, als Portia tusschenkomt en er in gelukt Barnabo te bedaren. Het...Gounod 9. SEVERO TORELLI drama in 5 deelen 10. Bout-de-Zan als onderzoeker, klucht L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het...Gounod 9. SEVERO TORELLI Drame en 5 parties 10. Bout-de-Zan fait une enquête, comique N. B. Vu les circonstances actuelles . . .